Περίδεση Τραχήλου

Περίδεση τραχήλου:

Η περίδεση του τραχήλου είναι μια μικρή επέμβαση που γίνεται με σκοπό να κρατηθεί κλειστό το στόμιο του τραχήλου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι λόγοι γι’ αυτό μπορεί είναι ανατομικοί, λειτουργικοί ή επίκτητοι. Το ιατρικό ιστορικό και η υπερηχογραφική εξέταση θα μας δώσουν  τα στοιχεία που απαιτούνται  για να ληφθεί η απόφαση της επέμβασης. Πολλά χειρουργικά μοντέλα έχουν προταθεί αλλά δύο είναι οι τεχνικές περίδεσης που εφαρμόζονται. Οι τεχνικές των Shirodkar και McDonald. Η περίδεση συνήθως εκτελείται διακολπικά ωστόσο υπάρχει και η διακοιλιακή μέθοδος( ανοικτά ή λαπαροσκοπικά). Πραγματοποιείται σε νοσοκομείο, με βραχεία γενική αναισθησία.Τοποθετείται ένα ειδικό ράμμα περίδεσης γύρω από τον τράχηλο, κάτω από τον βλεννογόνο. Το ράμμα αυτό σφίγγει τον τράχηλο και τον προφυλάσσει από την διαστολή. Η επέμβαση διαρκεί περίπου μισή ώρα. Περίπου μια με δύο ώρες μετά, μπορείτε η ασθενής μπορεί να εξέλθει. Το ράμμα αφαιρείται την 37ηεβδομάδα της κύησης εκτός αν υπάρξει πρόωρη έναρξη τοκετού.