Παρακαλούθηση Κύησης Υψηλού Κινδύνου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ως κύηση υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζεται εκείνη η εγκυμοσύνη στην οποία  η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών στη μητέρα ή στο έμβρυο είναι αυξημένη. Η πολύδυμη κύηση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση ή άλλα χρόνια νοσήματα , καθώς και άλλες  καταστάσεις, όπως η επαπειλούμενη αποβολή ή ο επαπειλούμενος πρόωρος τοκετός, αποτελούν κυήσεις υψηλού κινδύνου και απαιτούν στενή παρακολούθηση, με περισσότερες επισκέψεις, περισσότερους ελέγχους καθώς και ειδικές εξετάσεις απ’ ό,τι σε μια φυσιολογικά εξελισσόμενη κύηση.

Η έγκαιρη διάγνωση της, μας επιτρέπει να σας  προσφέρουμε μία ασφαλή παρακολούθηση, προγραμματίζοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και διασφαλίσουμε την επιτυχή της έκβαση.