Ουρογυναικολογία

ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ:

Η πρόπτωση των πυελικών οργάνων, η ακράτεια ούρων, τα ουρογεννητικά συρίγγια, οι μαιευτικές κακώσεις περινέου και η ακράτεια κοπράνων είναι μια γκάμα διαταραχών της γυναίκας που συμπεριλαμβάνονται στον όρο ουρογυναικολογία. Καθεμία από αυτές τις διαταραχές απαιτεί ενδελεχή διερεύνηση και εξειδικευμένο έλεγχο με στόχο να σας οδηγήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία και βελτίωση της καθημερινότητάς σας.