Κολπίτιδες-Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:

Κολπίτιδα είναι η φλεγμονή του κόλπου με υπερανάπτυξη μικροβίων και αλλοίωση του PH. Βασικό της σύμπτωμα είναι η κακοσμία αν και μπορεί να απουσιάζει. Η ασθενής μπορεί να έχει επίσης κολπικό ερεθισμό, έντονο κνησμό και κολπικές εκκρίσεις. Η Αιδοιοκολπίτιδα χαρακτηρίζεται ως φλεγμονή στο αιδοίο και στον κόλπο. Παρατηρείται αύξηση αναερόβιων μικροοργανισμών π.χ. .gardnerela vaginalis, των Bacteroides spp και Mobiluncus spp, και του Mycoplasma hominis ή υπερανάπτυξη candida albicans ή τριχομονάδος. Προκαλεί κνησμό, κακοσμία, πόνο στην επαφή, ερυθρότητα, αύξηση και κάποιες φορές μεταβολή στο χρώμα και την υφή των κολπικών υγρών.

Ως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) ορίζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Η επαφή αυτή μπορεί να είναι κολπική, πρωκτική ή στοματική. Η ιατρική κοινότητα και ο οργανισμός υγείας εκφράζουν μεγάλη ανησυχία για την μετάδοσή τους, καθώς τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν έξαρση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκείς τρόποι πρόληψης όπως επίσης και ικανοποιητική ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς.

Στο χώρο μας, με τον κατάλληλο εργαστηριακό και απεικονιστικό, όπου απαιτείται, έλεγχο σας παρέχουμε τη δυνατότητα για έγκαιρη  διάγνωση και φυσικά κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.