Κλασσική Χειρουργική Γυναικολογία

Κλασική χειρουργική γυναικολογία

Η κλασική χειρουργική γυναικολογία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων που οφείλει να δύναται να πραγματοποιεί ο κάθε γυναικολόγος. Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται είτε διακοιλιακά είτε διακολπικά αναλόγως ένδειξης ενώ υπάρχουν και αυτές που αφορούν τα έξω γεννητικά όργανα.

ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ:

Ερευνητική λαπαροτομία

-Συμφυσιόλυση

-Κοιλιακή ολική υστερεκτομή μετά ή άνευ των εξαρτημάτων

-Εκπυρήνιση ινομυωμάτων

-Αφαίρεση εξαρτήματος/ων

-Αφαίρεση κύστης ωοθήκης

-Χειρουργική θεραπεία εξωμητρίου κύησης

-Χειρουργική διόρθωση ακράτειας ούρων

ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ:

Κολπική ολική υστερεκτομή μετά ή άνευ των εξαρτημάτων

-Πρόσθια ή/και οπίσθια κολπορραφία

-Χειρουργική διόρθωση πρόπτωσης πυελικών οργάνων

-Τοποθέτηση ταινιών ελεύθερης τάσης (ακράτεια ούρων)

-Αφαίρεση μορφωμάτων κόλπου

-Θεραπεία κονδυλωμάτων κόλπου

-Κολπόκληση

-Επανορθωτική χειρουργική

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αφαίρεση βλαβών αιδοίου

-Διάνοιξη βαρθολίνειου αδένα

-Μαρσιποποίηση βαρθολινείου αδένα

-Πλαστική μικρών ή/και μεγάλων χειλέων αιδοίου

-Θεραπεία κονδυλωμάτων αιδοίου/εφηβαίου