Καταστροφική-Χειρουργική θεραπεία παθήσεων κόλπου/τραχήλου μήτρας

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΙΔΟΙΟΥ/ΚΟΛΠΟΥ/ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ:

Καυτηριασμός εξωτερικών κονδυλωμάτων αιδοίου/εφηβαίου με laser ή διαθερμία

-Αφαίρεση εξωτερικών κονδυλωμάτων αιδοίου/εφηβαίου με νυστέρι

-Αφαίρεση βλαβών VIN με νυστέρι

-Εξάχνωση βλαβών VIN με laser

-Αφαίρεση μορφωμάτων αιδοίου-βιοψίες αιδοίου με νυστέρι

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΟΛΠΟΥ:

Καυτηριασμός κονδυλωμάτων με laser ή διαθερμία

-Αφαίρεση κονδυλωμάτων με νυστέρι

-Αφαίρεση βλαβών VAIN με νυστέρι

-Αφαίρεση βλαβών VAIN με plasma

-Αφαίρεση μορφωμάτων κόλπου/βιοψίες με νυστέρι

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

Καταστροφικές θεραπείες χαμηλού βαθμού αλλοιώσεων με laser,κρυοπηξία ή ηλεκτροπηξία

-Θεραπεία κονδυλωμάτων με laser

-Αφαιρετικές θεραπείες υψηλού βαθμού αλλοιώσεων:

  • Κωνοειδής εκτομή με νυστέρι
  • Κωνοειδής εκτομή με Laser CO2
  • Κωνοειδής εκτομή με αγκύλη διαθερμίας (leep, lletz)

Οι παραπάνω επεμβάσεις εκτελούνται είτε με τοπική είτε με βραχεία γενική αναισθησία και πραγματοποιούνται τόσο σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου (για βλάβες αιδοίου/εφηβαίου) όσο και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια χωρίς να απαιτείται νοσηλεία της ασθενούς.