Καισαρική τομή

Καισαρική τομή:

H καισαρική τομή είναι χειρουργική επέμβαση στην οποία πραγματοποιείται τομή στην κοιλιά της μητέρας και στην μήτρα ώστε να πραγματοποιηθεί ο τοκετός. Η καισαρική τομή συχνά πραγματοποιείται όταν ο κολπικός τοκετός είναι επικίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του μητέρας ή του μωρού. Η καισαρική τομή μπορεί να είναι προγραμματισμένη, δηλαδή να έχει αποφασιστεί ως μέθοδος τοκετού ή να είναι επείγουσα διαδικασία που χρειάζεται να γίνει κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Όταν η καισαρική τομή είναι προγραμματισμένη, η γυναίκα πηγαίνει το πρωϊ στο μαιευτήριο, νηστική απ’ το προηγούμενο βράδυ. Μπαίνει στην αίθουσα παραλαβής όπου γίνεται ο καθορισμένος προεγχειρητικός έλεγχος κι η απαραίτητη προετοιμασία και στη συνέχεια μεταφέρεται στην αίθουσα τοκετού. Εκεί γίνεται η επισκληρίδιος αναισθησία κι όταν όλα είναι έτοιμα, ξεκινάει η διαδικασία.

Στην επείγουσα καισαρική τομή, η γυναίκα μεταφέρεται αμέσως στην αίθουσα των χειρουργείων κι όταν όλα είναι έτοιμα ξεκινάει η διαδικασία. Το ‘‘επείγον’’ του χαρακτήρα της καισαρικής τοµής πρέπει να δηλώνεται µε βάση το ακόλουθο σχήµα κατηγοριοποίησης, προκειµένου να επιτυγχάνεται ξεκάθαρη επικοινωνία µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας, ώστε να µη χάνεται πολύτιµος χρόνος αλλά και να καθίσταται ευχερής η λογική ιεράρχηση των ενεργειών όταν αντιµετωπίζονται περισσότερα του ενός ιατρικά επείγοντα περιστατικά:

Kατηγορία 1: άµεσος κίνδυνος για τη ζωή της γυναίκας ή του εµβρύου.
Κατηγορία 2: µητρική ή εµβρυϊκή δυσχέρεια, όχι όµως άµεσα απειλητική για τη ζωή της µητέρας ή του εµβρύου.
Kατηγορία 3: όχι µητρική ή εµβρυϊκή δυσχέρεια, αλλά ανάγκη πρώϊµου τοκετού.
Kατηγορία 4: συγχρονισµός του χρόνου της καισαρικής τοµής µε βάση την επιθυµία της µητέρας ή του προσωπικού.