Διαγνωστική-Θεραπευτική-Εκκενωτική Απόξεση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ/ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗ

Η απόξεση του ενδομητρίου είναι μια κοινή γυναικολογική επέμβαση που πραγματοποιείται είτε για διαγνωστικούς είτε για θεραπευτικούς σκοπούς. Η ασθενής τοποθετείται σε θέση λιθοτομής (όπως στη λήψη test pap) και υπό βραχεία γενική αναισθησία (ήπια αναισθησία λίγων λεπτών) γίνεται διαστολή του τραχήλου της μήτρας με κηρία διαφόρων μεγεθών. Εν συνεχεία εκτελείται απόξεση του ενδομητρίου και συνήθως το υλικό αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση. Σε περιπτώσεις ατελούς αποβολής ή παλίνδρομης κύησης χρησιμοποιείται αναρροφητικό ξέστρο. Η ασθενής παραμένει 1 με 2 ώρες εντός του νοσοκομείου και στη συνέχεια μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

  • Μηνορραγία
  • Μητρορραγία
  • Αυξημένο πάχος ενδομητρίου
  • Παρακολούθηση υπερπλασίας ενδομητρίου
  • Πολύποδες τραχήλου/ενδομητρίου
  • Ατελής αποβολή
  • Παλίνδρομη κύηση
  • Παθολογικά κύτταρα στο τεστ Παπανικολάου

Σε γενικές γραμμές είναι μια ασφαλής διαδικασία και επιπλοκές όπως διάτρηση μήτρας, φλεγμονή, τραυματισμός τραχήλου ή σύνδρομο Asserman είναι αρκετά σπάνιες.