ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ:

Η γυναικολογική εξέταση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη διάγνωση και αντιμετώπιση κάθε γυναικολογικής πάθησης και σε συνδυασμό με εργαστηριακούς και απεικονιστικούς ελέγχους συμβάλλει στο καλώς έχειν κάθε γυναίκας. Σε κάθε γυναικολογική επίσκεψη πραγματοποιείται αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση, υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων και πλήρης συμβουλευτική ανάλογα με την υφή του προβλήματός σας.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη παγκοσμίως κακοήθεια στις γυναίκες. Η εξέταση/ψηλάφηση των μαστών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικολογικής εξέτασης και δεν θα πρέπει να αμελείται. Στο ιατρείο μας παρέχεται η δυνατότητα για τη σύσταση και οργάνωση του ασυμπτωματικού ελέγχου, αξιολόγηση προβλημάτων των μαστών και τη σωστή κατεύθυνση των γυναικών με στόχο τη θεραπεία τους και την πρώιμη διάγνωση τυχόν κακοήθειας.